lead

Leadership

Honorary President

Chen Jian

President

Pan Guang


Vice President

Guo Fengcheng

Cheng Dongxiao

Liu Ming

Lin Yanping

Shen Dingli

Zhang Guihong

Hu Wei

Xia Liping

Zhang Lei


Secretary-General

Zhang Guihong