Leadership

LEADERSHIP

Honorary President


Chen Jian


President


Pan Guang


Vice President


Guo Fengcheng

Cheng Dongxiao

Liu Ming

Lin Yanping

Shen Dingli

Zhang Guihong

Hu Wei

Xia Liping

Zhang Lei


Secretary-General


Zhang Guihong